Beskrivning

Paint AP Anti-Rust är en vattenburen rostskyddande akrylatfärg som är avsedd att användas på ytor såväl ute som inne. Vidhäftningen är god till rengjord metall. Paint AP Anti-Rust är lätt att påföra och torkar snabbt. Då den är vattenburen är den också skonsam mot miljön.

Paint AP Anti-Rust kan fås i flertalet NCS eller RAL-kulörer. Dock är färgen lätt transparant och dess täckförmåga sämre än för en vanlig färg.

 

Användningsområden

Paint AP Anti-Rust har en god rostskyddande förmåga, men bör övermålas med täckande färg. Paint AP Anti-Rust skall inte målas på underlag som kommer att ligga konstant under vatten.

 

Förarbeten

Eventuell tidigare färg/beläggning skall avlägsnas genom slipning eller blästring. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning.

Alla typer av fetter och oljor avlägsnas på lämpligt sätt.
Ytan som skall skyddas skall vara metallren.

 

Utförande

Rör om färgen före användning. Paint AP Anti-Rust behöver normalt inte spädas ytterligare med vatten.

Paint AP Anti-Rust appliceras med roller, pensel eller spruta.
Normal skikttjocklek är ca 150µm (3 x 125 g/m2).

Måla inte på solheta ytor eller på ytor som riskerar att utsättas för regn eller dagg inom ca 3 timmar från det att målningen avslutats. Lägsta appliceringstemperatur på ytan och i luften är +10°C. Relativ fuktighet bör inte överstiga 80 % för bästa torkning.

Rengöring av verktyg

Torka bort all överflödig färg från målningsverktygen innan rengöring i vatten. Förslut den öppnade burken väl för att slippa att ytan torkar i burken. Flytande färgrester skall lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till närmaste återvinningsstation.

 

Tekniska data

Namn Paint AP Anti-Rust
Densitet: 1195 kg/m3
Viskositet: 0,3 Pa·s
Torrhalt: 45 %
Torktid, 23°C 50 % RF: 60 min
Övermålningsbar vid 23°C och 50 % RF: 90 minuter
Lägsta appliceringstemp: +10°C
Vidhäftning till
NM Grundering 560: > 3,7 MPa
Vidhäftning till järn: > 4 MPa
Intern draghållfasthet: > 7 MPa
Produktens VOC: 74,5 g/l, Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010)
Åtgång: 0,125 kg/m2/behandling
7 – 9 m2/liter och behandling
Rekommenderad åtgång: Minst 3 behandlingar.
Glans: Blank
Satsstorlek: 3 kg
Verktyg rengörs i vatten.
Lagras frostfritt.

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Full uttorkningstid är tre dygn vid +23°C och 50 % RF.

Alla värden är för 100µm torr film om annat inte anges.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.