Paint AP är en serie färger och lacker med unikt framtagna egenskaper.

Grunden har varit att ta fram en färg som kan mäta sig med de enklare epoxisystemen som finns på marknaden. Alla de bra egenskaperna har vi optimerat.

Dessa egenskaper erbjuder vi sedan i kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem som gör att vi kan erbjuda många kulörer inom NCS och RAL för Multi, ESD och Anti-Rust.

 

 

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enligt EN 1504-2 och uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Det som testats är

  • Nötningsbeständighet – Hur bra den är mot slitage.
  • Antändlighet – Om den går att tända med öppen låga.
  • Snabbdeformation – Hur den beter sig om du tappar något hårt på färgen.
  • Permeabilitet för vatten i flytande form – Låter färgen rinnande vatten gå igenom.
  • Vidhäftningshållfasthet – Hur bra den sitter på betong.
Paint AP ESD är testad enligt IEC 61340-5-1 och uppfyller kraven för en ESD-beläggning.
Paint AP ESD är också testad enligt EN 1081 där den uppfyller klass II och kompletterar CE-märkningen.

Se filmen om Paint AP ESD.

Alla varianterna av Paint AP är diffusionsöppna. Detta gör att färgen låter underlaget andas och inga spänningar byggs upp mellan underlag och färg medan den torkar eller under sin driftstid. Att en färg är diffusionsöppen betyder inte att den släpper igenom rinnande vatten, utan den låter det vatten som finns i luften passera genom färgskiktet. Om det är samma relativa fuktighet på alla sidor om färgskiktet, kommer detta att ha ett lugnt liv.
Du hittar oss också på Facebook där vi löpande presenterar nyheter runt Paint AP.
https://www.facebook.com/paintap4U/