Beskrivning

Paint AP Multi är en vattenburen, sidenmatt akrylatfärg som är avsedd att användas på vertikala som horisontella ytor, såväl ute som inne. Vidhäftningen är god till betong, asfalt, trä, plast och keramiska material.

Paint AP Multi är lätt att måla och torkar snabbt. Då den är vattenburen är den också skonsam mot miljön.

Paint AP Multi är CE-märkt för att den uppfyller kriterierna enligt EN 1504-2, Ytskyddsprodukter för betong, se Tekniska data.

Paint AP Multi kan fås i flertalet NCS eller RAL-kulörer.

Användningsområden

Paint AP Multi är diffusionsöppen, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag och på underlag där fuktrisk förekommer. Paint AP Multi skall inte målas på underlag som kommer att ligga konstant under vatten. Bildäck och liknande gummi kan ge missfärgning.

 

Förarbeten

Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa.

Cementhud och löst sittande material skall tas bort från betongytor. Eventuell tidigare färg/beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning. Alla typer av fetter och oljor avlägsnas på lämpligt sätt.

Generellt gäller att smutsiga ytor skall tvättas. Löst sittande färg och trärester skall skrapas, slipas eller borstas bort. Släta ytor ska ruggas upp med ett sandpapper före målning. Finns det tjocka och spruckna färgskikt skall färgen tas bort.

Mattslipa blanka och hårda färgytor.

Mätta ändträ, skarvar och andra känsliga ställen på trä med en grundolja. Grundmåla trärena ytor eller målade ytor i dåligt skick med lämplig grunderingsfärg eller liknande.

På metall avlägsnas eventuell rost och dessa partier behandlas först med Paint AP Anti-Rust eller NM Stålprimer 270.

 

Utförande

Rör om färgen före användning. Paint AP Multi behöver normalt inte spädas ytterligare med vatten.

 Paint AP Multi appliceras med roller, pensel eller spruta.

Vid ommålning och nymålning ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning. Paint AP Multi kan normalt övermålas på de flesta färgtyper, men vi rekommenderar att detta kontrolleras först.

Måla inte på solheta ytor eller på ytor som riskerar att utsättas för regn eller dagg inom ca 3 timmar från det att målningen avslutats. Lägsta applicerings-temperatur på ytan och i luften är +10°C. Relativ fuktighet bör inte överstiga 80 % för bästa torkning.

 

Rengöring av verktyg

Torka bort all överflödig färg från målningsverktygen innan rengöring i vatten. Förslut den öppnade burken väl för att slippa att ytan torkar i burken. Flytande färgrester skall lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till närmaste återvinningsstation.

 

Tekniska data

Namn Paint AP Multi + kulör
Densitet: 1195 kg/m3
Viskositet: 0,3 Pa·s
Torrhalt: 45 %
Torktid, 23°C 50 % RF: 60 min
Övermålningsbar vid 23°C och 50 % RF: 2 timmar
Lägsta appliceringstemp.: +10°C
Vidhäftning till NM Grundering 560: > 3,7 MPa
Vidhäftning till betong: > 4 MPa
Vidhäftning till kakel: > 4 MPa
Intern draghållfasthet: > 7 MPa
Snabbdeformation: ≥ 4 NM (250µm torr film)
Nötningsbeständighet: AR0,5 (300µm torr film)
Produktens VOC: 74,5 g/l, Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010)
Ånggenomgångsmotstånd vid 120 my skikttjocklek: 1,6 x 104 s/m
Sd-värde: 0,4 m
Permeabilitet för vatten i flytande form: 0,003 kg/m2h0,5
Brandklass: E / Efl
Åtgång: 0,125 kg/m2/behandling
7 – 9 m2/liter och behandling
Rekommenderad åtgång: Minst 2 behandlingar.
Standardkulörer: Ljusgrå (17)
Vit (27)
Glans: Halvmatt (40)
Satsstorlek: 3 kg
Verktyg rengörs i vatten.
Lagras frostfritt.

 

Kemikaliebeständighet

För komplett lista, kontakta Nils Malmgren AB eller se menyn uppe till höger.

Bedömning enligt:
–      Rekommenderas inte
+     Fungerar kortvarigt
++   Inga problem

Bensin +
Etanol, 20 % +
Motorolja ++
Natriumhydroxid, 10 % ++
Saltsyra, 10 % +
Vatten ++

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

 

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Full uttorkningstid är tre dygn vid +23°C och 50 % RF.

Alla värden är för 100µm torr film om annat inte anges.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.