ESD är en är en förkortning av det engelska Electro Static Discharge. På svenska betyder det elektrostatisk urladdning.

Sådana urladdningar uppstår på grund av att ytan i olika material kan laddas av statisk elektricitet. Den alstras ofta genom kontakt, friktion och separation och finns alltid närvarande i vår omgivning. Många har säkert upplevt hur de själva laddats upp och sedan orsakat en stöt när de tagit vid något. Kläder, arbetsytor, golv, stolar, förpackningar och egentligen allt möjligt kan medverka till att bygga upp laddningar på flera tusen volt.

Dagens elektronik har dessutom blivit allt känsligare, eftersom den använder tunnare ledare och mindre isolationsavstånd. Dock är det inte bara elektronik som kan skadas av ESD, utan det handlar även om till exempel dammproblem, explosionsrisker och arbetsmiljöproblem i form av obehagliga stötar.

Vi har därför tagit fram en ledande golvfärg som tillsammans med Primer 3001 kan ge dig en stötfri tillvaro.