Beskrivning

Paint AP Primer 3001 är en elektriskt ledande primer baserad på ett vattendispergerat akrylharts.

Paint AP Primer 3001 är enkomponent och har fördelen att en stor yta kan strykas utan större tidspress. Torktiden vid 50 % RF och 20°C är ca 60 minuter.

Paint AP Primer 3001 innehåller vatten, vilket avdunstar under torkningsprocessen. För att detta skall ske störningsfritt skall luftens relativa fuktighet vara under 80 %, vilket betyder att ventilation alltid är nödvändig.

 

Användningsområden

Primer för Paint AP ESD.

 

Förarbeten

Om underlaget är betong skall Paint AP Primer 3001 läggas på yta primerad med Paint AP Multi, NM Golv 50 Super, NM Grundering BP 50 Super eller NM Grundering 560. Om annan yta är slät och väl rengjord kan Paint AP Primer 3001 påföras direkt. Se Tekniskt datablad för Paint AP ESD.

 

Utförande

Temperaturen på underlaget och i luften skall vara minst +10°C. Relativ fuktighet under torkningen bör inte överstiga 80 % i luften. Appliceras med mohairrulle.

Paint AP Primer 3001 skall röras upp noga före användning.

Se vidare i Tekniskt datablad för Paint AP ESD.

 

Rengöring av verktyg

Torka bort all överflödig primer från målnings-verktygen innan rengöring i vatten. Förslut den öppnade burken väl för att slippa att ytan torkar i burken. Flytande färgrester skall lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till närmaste återvinningsstation.

Tekniska data

Namn: Paint AP Primer 3001
Densitet: 1050 kg/m3
Viskositet: 0,4 Pa·s
Torrhalt: 35 %
Torktid, 23°C 50 % RF: 60 min
Resistans mot jord: 2 – 50 kΩ
Övermålningsbar vid 23°C och 50 % RF: 2 timmar
Vidhäftning till NM Grundering 560: > 7 MPa
Vidhäftning till betong: > 4 MPa (brott i betong)
Vidhäftning till kakel: > 4 MPa (brott i kakel)
Lägsta appliceringstemp: +10°C
Åtgång: ca 0,10 – 0,15 kg/m2
Satsstorlek: 3,0 kg
Verktyg rengörs i vatten.
Lagras frostfritt.
Draghållfasthet mätt enligt ISO 527

 

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

 

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Full uttorkningstid är tre dygn vid +23°C och 50 % RF.

Alla värden är för 100µm torr film om annat inte anges.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.