Beskrivning

Paint AP ESD är en vattenburen sidenmatt akrylatfärg, med avledande egenskaper, som är avsedd att användas på ytor inomhus. Vidhäftningen är god till betong, asfalt, trä, plast och keramiska material.

Paint AP ESD är att måla och torkar snabbt. Då den är vattenburen är den också skonsam mot miljön.

 Paint AP ESD är testad enligt

  • EN 1504-2, Ytskyddsprodukter för betong
  • IEC 61340-5-1, Elektrostatiska urladdningar (ESD)
  • EN 1081, Bestämning av elektriskt motstånd

Se Tekniska data för mer information.

Paint AP ESD kan fås i flertalet NCS eller RAL-kulörer.

Användningsområden

Paint AP ESD är diffusionsöppen, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag och på underlag där fuktrisk förekommer. Paint AP ESD skall inte målas på underlag som kommer att ligga konstant under vatten. Bildäck och liknande gummi kan ge missfärgning.

Förarbeten

Betongytor skall vara minst 14 dagar gamla och ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa.

Cementhud och löst sittande material skall tas bort från betongytor. Eventuell tidigare färg/beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning. Alla typer av fetter och oljor avlägsnas på lämpligt sätt.

Generellt gäller att smutsiga ytor skall tvättas. Löst sittande färg skall skrapas, slipas eller borstas bort. Släta ytor ska ruggas upp med ett sandpapper före målning. Finns det tjocka och spruckna färgskikt skall färgen tas bort. Mattslipa blanka och hårda färgytor.

Utförande

Förbehandla först ytan med Paint AP Multi, NM Golv 50 Super, NM Grundering BP 50 Super eller NM Grundering 560.

På den avjämnade ytan fästs koppartejp längs väggsidorna. Dessa säkras mot jordningspunkt. I rum på mindre än 10 kvm räcker det om ena väggen har koppartejp.

Den koppartejp som vi rekommenderar heter 1181 från 3M och har dimensionerna 12 mm bred och 16,5 m lång, och är en blank koppartejp med ledande lim.

Måla sedan ytan med Paint AP Primer 3001. Kontrollera avledning. Max 50 kΩ till jord.

Rör om färgen före användning. Paint AP ESD behöver normalt inte spädas ytterligare med vatten.

 Paint AP ESD appliceras med roller eller pensel.

Normal skikttjocklek är ca 150µm (3 x 125 g/m2).

För att produktens CE-märke skall gälla är minsta tjockleken 250µm.

Måla inte på solheta ytor eller på ytor som riskerar att utsättas för regn och dagg inom ca 3 timmar från det att målningen avslutats. Lägsta applicerings-temperatur på ytan och i luften är +10°C. Relativ fuktighet bör inte överstiga 80 % för bästa torkning.

 

Rengöring av verktyg

Torka bort all överflödig färg från målningsverktygen innan rengöring i vatten. Förslut den öppnade burken väl för att slippa att ytan torkar i burken. Flytande färgrester skall lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till närmaste återvinningsstation.

 

Tekniska data

Namn Paint AP ESD + kulör
Densitet: 1195 kg/m3
Viskositet: 0,3 Pa·s
Torrhalt: 45 %
Torktid, 23°C 50 % RF: 60 min
Övermålningsbar vid 23°C och 50 % RF: 2 timmar
Lägsta appliceringstemp: +10°C
Vidhäftning till NM Grundering 560: > 3,7 MPa
Vidhäftning till betong: > 4 MPa
Vidhäftning till kakel: > 4 MPa
Intern draghållfasthet: > 7 MPa
Snabbdeformation: ≥ 4 NM (250µm torr film)
Nötningsbeständighet: AR0,5 (300µm torr film)
Resistans mot jord: <109
Antistatiskt beteende: Klass II, 1 MΩ – 100MΩ
Produktens VOC:: 74,5 g/l, Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Ånggenomgångsmotstånd vid 120 my skikttjocklek: 1,6 x 104 s/m
Sd-värde: 0,4 m
Permeabilitet för vatten i flytande form: 0,003 kg/m2h0,5
Brandklass: E / Efl
Åtgång: 0,125 kg/m2/behandling.
7 – 9 m2/liter och behandling
Rekommenderad åtgång: Minst 2 behandlingar.
Standardkulörer: Vit (27), Ljusgrå (17)
Glans: Halvmatt
Satsstorlek: 3 kg
Verktyg rengörs i vatten.
Lagras frostfritt.

 

Kemikaliebeständighet

Bedömning enligt:
–     Rekommenderas inte
+    Fungerar kortvarigt
++   Inga problem

Bensin +
Etanol, 20 % +
Motorolja ++
Natriumhydroxid, 10 % ++
Saltsyra, 10 % +
Vatten ++

Övrigt

Kvalitetssäkring:
För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Full uttorkningstid är tre dygn vid +23°C och 50 % RF.

Alla värden är för 100µm torr film om annat inte anges.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.